• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Poświętne w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 21 zarządzone na dzień 8 października 2017 r.
  • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
    Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018
  • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
    Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających i przedterminowych. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  • Wybory samorządowe - zestaw filmów, przybliżający najważniejsze aspekty wyborów samorządowych.