• Wykaz powołanych urzędników wyborczych - obszar właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany liczby urzędników wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gorzkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Paradyż w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczów w okręgu wyborczym Nr 10
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie w okręgu wyborczym Nr 4, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ładzice w okręgu wyborczym nr 10, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
  Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018