• Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
    Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018
  • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
    Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających i przedterminowych. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych