• Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
    Tabelaryczne zestawienie wygaśnięcia mandatów radnych rady miasta na prawach powiatu oraz rad powiatów w toku kadencji 2014 - 2018
  • Tabelaryczne zestawienie wygaśnięcia mandatów radnych rad gmin w toku kadencji 2014 - 2018