• Wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Gidle, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
  Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Rusiec w okręgu wyborczym Nr 4, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Sulejowie w okręgu wyborczym nr 11, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
  Wygaśnięcie mandatu radnej Rady Gminy Kleszczów w okręgu wyborczym Nr 10, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w Zelowie w okręgu wyborczym Nr 4, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
  Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Ładzice w okręgu wyborczym nr 10, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Paradyż w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 21 zarządzone na dzień 8 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Poświętne w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Gidlach w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 13 sierpnia 2017 r.