Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.

pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 października 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Zarządzenie Nr 251/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 października 2016 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej [⇒]
pdf Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 listopada 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym Nr 15, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2017 r.  [⇒]
pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających [⇒]
pdf Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego z dnia 15 stycznia 2017 r. - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie sporządzony dnia 15 stycznia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie [⇒]
pdf Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym Nr 15 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Opocznie sporządzone dnia 15 stycznia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie [⇒]
pdf Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2017 r. o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2017 r. [⇒]

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-10-2016 8:53
    Wprowadził:Artur Teresik
  • Data modyfikacji:25-01-2018 11:02
    Wprowadził:Artur Teresik