Wybory uzupełniające do Rady Gminy Paradyż w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.

pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Paradyż [⇒]
pdf  Zarządzenie Nr 4/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paradyż [⇒]
pdf  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej [⇒]
pdf  Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Paradyż w okręgu wyborczym nr 15, zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r. [⇒]
pdf  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 stycznia 2018 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Paradyżu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Paradyż [⇒]
pdf  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Paradyżu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających [⇒]
pdf  Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paradyż sporządzony dnia 8 kwietnia 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Paradyżu [⇒]
pdf  Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy Paradyż sporządzony dnia 8 kwietnia 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Paradyżu [⇒]
pdf Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 9 kwietnia 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paradyż przeprowadzonych w dniu 8 kwietnia 2018 r. [⇒]

Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-01-2018 8:39
    Wprowadził:Artur Teresik
  • Data modyfikacji09-04-2018 14:26
    Wprowadził:Artur Teresik