• Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim