• Przedterminowe wybory Wójta Gminy Żytno - uchwała w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych
    Przedterminowe wybory Wójta Gminy Kleszczów - 7 lipca 2013 r.
  • Przedterminowe wybory Wójta Gminy Ujazd - 17 lutego 2013 r., 3 marca 2013 r.