Przedterminowe wybory Wójta Gminy Żytno - uchwała w sprawie nieprzeprowadzania wyborów przedterminowych
  1. III SA/Łd 325/13 - Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r. [⇒]
  2. II OSK 2108/13 - Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2013 r. [⇒]
Rejestr zmian
  • Data utworzenia02-03-2016 11:34
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji02-03-2016 11:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk