Inicjatywa referendalna - Ładzice - Brak złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum

W dniu 29 lutego 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło powiadomienie pełnomocnika grupy inicjatywnej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ładzice i Rady Gminy Ładzice przed upływem kadencji.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. upłynął - zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym - termin na złożenie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Ładzice i Rady Gminy Ładzice przed upływem kadencji.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia02-03-2016 11:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk