Światowy Dzień Wyborów

6 LUTEGO 2014 R.
ŚWIATOWY DZIEŃ WYBORÓW

GLOBAL ELECTIONS DAY

Światowy Dzień Wyborów ustanowiony został na pierwszy czwartek lutego każdego roku. Stanowi on symbol powszechnego prawa Obywateli do udziału w wyborach i tym samym ważną formę kształtowania demokratycznych praw i wolności obywatelskich. 
Umacnianie procesu demokracji na świecie, poszerzanie wiedzy wyborczej, promowanie udziału wyborców w głosowaniu są stale aktualne. Częścią tego procesu jest też potrzeba ulepszania procedur wyborczych i przybliżania ich wyborcom.

W związku z obchodami Światowego Dnia Wyborów w dniu 6 lutego 2014 r. :

– o godzinie 11:00 w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli nauki i praktyki w dziedzinie wyborów z młodzieżą organizowane przez Centrum Studiów Wyborczych w Toruniu i Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego pod honorowym patronatem Państwowej Komisji Wyborczej z cyklu spotkań pod tytułem "Wybory? Lubię to!";

– o godzinie 14.30 odbędzie się posiedzenie Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych w Łodzi i w Toruniu w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej;

– o godzinie 17.00 odbędzie się coroczny wykład imienia profesora Wacława Komarnickiego „Cenzusy wyborcze XXI wieku - potrzeba nowego podejścia?”, który poprowadzi dr hab. Piotr Uziębło w Sali Hotelu Belweder Klonowa przy ul. Flory 2 w Warszawie.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 0:59
    Wprowadził: