• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Prawa i Sprawiedliwości o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Pols
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Stronnictwa "Piast" o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskie
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 20089 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prawicy Marka Jurka
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskie
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczyp