• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o okręgu wyborczym nr 15, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o okręgu wyborczym nr 21, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych n
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o okręgu wyborczym nr 30, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonyc
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerw
  Zarządzenie Nr 4/2010 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi i warunków techniczno–administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach uzupełn
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców