• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komi
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej