• Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 203/14
    Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 28/15
  • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 38/15
    Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 178/15
  • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 marca 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 353/15
    Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 364/15
  • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 1612/15