• Tworzenie komitetu wyborczego
    Zgłaszanie kandydatów na radnych
  • Terytorialne Komisje Wyborcze
    Obwodowe Komisje Wyborcze
  • Zgłaszanie kandydatów na wójta / burmistrza / prezydenta miasta