• Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta
    Wzory dokumentów dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających lub przedterminowych
  • Wzory dokumentów dotyczące zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych / obwodowych komisji wyborczych
    Wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej
  • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, wzory dokumentów