AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 21 zarządzone na dzień 8 października 2017 r.
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
 • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Upłynął termin zgłoszeń do Konkursu "Wybieram wybory"
 • Dzisiaj upływa termin zgłoszeń do konkursu „Wybieram wybory”
 • Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur