AKTUALNOŚCI

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych - obszar właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczów w okręgu wyborczym Nr 10, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gorzkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
 • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych - obszar właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany liczby urzędników wyborczych
 • Do 16 kwietnia Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmowała zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur