AKTUALNOŚCI

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
 • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Wyniki pierwszego etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Etap Szkolny Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - pytania i odpowiedzi
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur