AKTUALNOŚCI

 • Konsultacje społeczne, dotyczące projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
 • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych
 • Konsultacje społeczne, dotyczące projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
 • Platforma edukacyjna - wybieramwybory.pl
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur