AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gorzkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Paradyż, 8 kwietnia 2018
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kleszczów w okręgu wyborczym Nr 10
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie w okręgu wyborczym Nr 4, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ładzice w okręgu wyborczym nr 10, obwieszczenie o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
 • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
 • Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Wyniki etapu wojewódzkiego II edycji konkursu "Wybieram Wybory"
 • Wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

  W środę, 31 stycznia, wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur