• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Paradyż w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
    Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
  • Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018
    Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
  • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających i przedterminowych. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
    Wybory samorządowe - zestaw filmów, przybliżający najważniejsze aspekty wyborów samorządowych.