• Rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Kluki
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Przedborza zarządzone na dzień 30 czerwca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czarnocin w okręgu wyborczym Nr 15 zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.
 • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych - obszar właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim