• Nabór na stanowisko Radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Przedborza
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czarnocin w okręgu wyborczym Nr 15 zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żytno w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzone na dzień 28 kwietnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rusiec w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bełchatów w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Drużbice w okręgu wyborczym Nr 15 zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.