• Zmiana w składzie Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okręgu wyborczym Nr 4, 18 października 2019 r.
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 10
 • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na posłów
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 28
 • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 29
  Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych - obszar właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim