• Wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Gidle
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych - obszar właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Zaproszenie na spotkanie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego
  Wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Rusiec w okręgu wyborczym Nr 4
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gorzkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Terminarz przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad gmin, wyborów przedterminowych wójtów i prezydentów miast oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
  Wybory uzupełniające do rad - kadencja 2014 - 2018
 • Zmiany w składach rad - kadencja 2014 - 2018
  Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających i przedterminowych. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych