• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podziału gmin/miast na na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Uchwały Rad Gmin / Miast / Powiatów w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  • Uchwały Rad Gmin / Miast w sprawie podziału na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych