• Uchwały Rad Gmin / Miast / Powiatów w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
    Uchwały Rad Gmin / Miast w sprawie podziału na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych