• Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Zelowie zarządzone na dzień 26 kwietnia 2015 r.