• Przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Radomsko - 7 lutego 2016 r. / 21 lutego 2016 r.