Inicjatywa referendalna - Ręczno - 10 czerwca 2012 r.

W dniu 24 lutego 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło powiadomienie pełnomocnika grupy inicjatywnej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ręczno i Rady Gminy Ręczno przed upływem kadencji.
Do Wójta Gminy powiadomienie wpłynęło w dniu 24 lutego 2012 r.

W dniu 4 kwietnia 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął wniosek pełnomocnika grupy inicjatywnej o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ręczno i Rady Gminy Ręczno przed upływem kadencji.

W dniu 19 kwietnia 2012 r. Komisarz  Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim wydał Postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Ręczno i Rady Gminy Ręczno.
Postanowienie zostało opublikowane w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego w dniu 23 kwietnia 2012 r.
Termin referendum został wyznaczony na niedzielę 10 czerwca 2012 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia02-03-2016 11:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk