Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

(według zawiadomień przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.;
stan na 28 stycznia 2016 r.)

Nazwa komitetu wyborczego Adres strony internetowej Termin na zawiadomienie Data zawiadomienia Uwagi
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość www.komitetwyborczy.pis.org.pl 25 stycznia 2016 25 stycznia 2016
 
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe www.pslsenat59.pl 25 stycznia 2016 25 stycznia 2016  
Komitet Wyborczy Samoobrona www.kw.samoobrona.org.pl 26 stycznia 2016 23 lutego 2016  
Rejestr zmian
  • Data utworzenia18-03-2016 9:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk