• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie - bez wyborów uzupełniających
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kamieńsku - bez wyborów uzupełniających
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Inowłódz - bez wyborów uzupełniających
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żarnów - bez wyborów uzupełniających
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bełchatów - 17 stycznia 2010
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Paradyż - 30 sierpnia 2009 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ładzice - 21 czerwca 2009 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Przedborzu - 17 maja 2009 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Aleksandrowie - 03 maja 2009 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zelowie - 17 maja 2009 r.