• Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Opocznie - 7 stycznia 2007 r.
    Wybory ponowne do Rady Gminy Masłowice - 25 marca 2007 r.