• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r.
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 26 października 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Lewica Razem”.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzecz
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowego Konwentu Socjaldemokracji Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej za
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Prezesa Centrum o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listop
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarząd