• Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r. o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: bełchatowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, czasie i terminie losowań składów tych komisji
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, czasie i terminie losowań składów tych komisji
  Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonywania przez wyborców zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych