• Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r. o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów: bełchatowskiego, piotrkowskiego i radomszczańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, czasie i terminie losowań składów tych komisji
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz o miejscu, czasie i terminie losowań składów tych komisji
  Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonywania przez wyborców zgłoszeń na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 września 2018 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.