• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 listopada 2018 r. o terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 października 2018 r.
  • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej w Internecie
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.