• Wybory przedterminowe Burmistrza Miasta Przedborza zarządzone na dzień 30 czerwca 2019 r. i 14 lipca 2019 r.