• Informacje ogólne
    Obwody głosowania
  • Wyniki głosowania
    Finansowanie kampanii wyborczych
  • Komunikaty komisarzy wyborczych
    Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach