• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Postanowienie Nr 360/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Informacje Komisarza Wyborczego dotyczące terminu przyjmowania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz terminów losowań składów obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podziału gmin/miast na stałe obwody głosowania
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
  • Wnioski w sprawie zmian siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych