• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 10
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 na listy kandydatów na posłów
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 28
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 29