więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 2 października 2016 r.

pdf Zarządzenie Nr 167/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej [⇒]
pdf Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 lipca 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzonych na dzień 2 października 2016 r. [⇒]
pdf Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających [⇒]
pdf Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego z dnia 2 października 2016 r. - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie sporządzony dnia 2 października 2016 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie [⇒]
pdf Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Opocznie sporządzone dnia 2 października 2016 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie [⇒]
pdf Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 października 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie [⇒]
pdf Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 października 2016 r. o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 r. [⇒]

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-07-2016 10:54

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-07-2016 12:57

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  14-07-2016 12:58

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  26-07-2016 10:01

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  08-08-2016 13:29

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  03-10-2016 13:01

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  03-10-2016 13:03

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  17-11-2016 8:16

  Wprowadził:

  Artur Teresik

 • Data modyfikacji

  25-01-2018 11:02

  Wprowadził:

  Artur Teresik